Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

04.03.2019 12:23
  •  A 

Müteahhit Şartları Değişiyor. Resmi Gazetede Yayımlandı !

Detayları görmek için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-3.htm tıklayınız.