Enerji Bakanlığı teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

11.07.2018 12:15
  •  A 

 

Bakanlığın hizmet birimleri arasında YEGM yer almadı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kararnamesi yayınlandı.

10 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) ile bakanlık yapıları belirlendi.

Kararnamenin beşinci bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görev, yetkileri ve teşkilat yapısı belirlendi.

Düzenlemenin 168. maddesinde bakanlığın hizmet birimleri yer aldı. Birimler arasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yer almadı.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki konular ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer aldı.

Düzenlemeye göre Enerji İşleri Genel Müdürülüğü görevleri arasında şu maddeler de yer alacak.

- Enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,
- Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek,
- Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, araştırma kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
- Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek,
- Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili kurul tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek
- Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
- Ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerimi belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışmaların sonuçlarını ekonomik analizlerini ile birlikte kamuoyuna sunmak,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğim artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.