Maliye Bakanlığı Çatı Üstü GES Tebliği Yayınladı

11.06.2018 12:58
  •  A 

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı çatı üstü güneş elektriği sistemleri ile üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışına yönelik usul ve esasları da içeren bir düzenleme yayınladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile daha önce torba yasa ve Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen hükümlere yönelik usul ve esaslar belirlendi.

 

Esaslar torba yasa ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'nin  2. Mükerrer sayısında yayınlanan torba yasa ile de 10 kW'a kadar güce sahip sistemleri ile gerçekleştirilen elektrik üretiminin fazlasının son kaynak şirketlerine satılmasında gelir vergisi muafiyeti getirilmişti.

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de bu satış üzerindeki gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmesi ile de bu faaliyetten kaynaklı vergi yükü tamamen kaldırılmıştı.

 

Esnaf muafiyetinden yararlanabilmenin koşulları belirlendi

Düzenlemeye göre konut sahipleri bireysel olarak veya apartmanlarda kat malikleri olarak ortaklaşa yaptıkları güneş elektriği yatırımları ile ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğin satışından elde ettikleri gelirden vergi ödemeyecekler.

 

Muafiyet işyeri olarak kullanılan binalarda geçerli olmayacak.

Fakat bir apartmanda bulunan işyeri, apartman yönetimine ait sistemden sağlanan gelirin paylaşımı kapsamında elde ettiği gelirden dolayı esnaf muafiyeti hakkı kazanabilecek.

Aynı anda hem işyeri hem mesken olarak kullanılan konutlar için de  esnaf muafiyeti geçerli olacak.

Bireylerin birden fazla konutu var ise muafiyet yalnızca tek bir konuttaki kurulumda geçerli olabilecek.

Apartman yönetimlerince kurulan sistemlerden elde edilen gelir de kat malikleri arasında ortak olarak dağıtılmasından elde edilen gelir de aynı şekilde muafiyet kapsamında olacak.

Sağlanan bu esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak.

 

EPDK esasları 18 Ocak'ta açıklamıştı

18 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı ile konutlardaki çatı üstü güneş enerjisi kurulumları için genel usul ve esaslar belirlenmişti.